А

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » А

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Адалберт Йорданов Миланов, старши експерт в МОН, 94-1178 от 31.03.2021 г.

Аделина Любенова Николова, старши експерт по български език и литература в РУО - Велико Търново, 94-5514 от 19.10.2018 г.

Адриан Панайотов Спасов, старши експерт в МОН, 94-2983 от 11.06.2019 г.

Аксиния Ичева Инджиева, главен експерт в МОН, 94-4553 от 22.08.2018 г.

Ажда Юсуф Хасан, държавен експерт, 94-1937 от 10.05.2021 г.

Александра Александрова Михайлова, съветник на министъра в МОН от 94-5608 от 26.10.2018 г.

Александра Георгиева Димитрова, началник на отдел в МОН от 94-1384 от 29.04.2020 г.

Александра Веселинова Георгиева, специалист по ПМС № 66, 94-26 от 05.01.2021 г.

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН от 94-3482 от 25.06.2018 г.

Александър Августинов Вачев, младши експерт в МОН от 94-5091 от 20.09.2018 г. 

Ален Иванов Асенов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Кюстендил от 94-2705 от 19.06.2020 г.

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти в МОН, 94-642 от 14.02.2019 г.

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти в МОН 94-182 от 20.01.2020 г. 

Ангел Петров Велчев, старши експерт по информационно обслужване в РУО-Пазарджик, 94-2937 от 02.07.2020 г.

Анелия Иванова Стойкова, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-3045 от 14.06.2019 г. 
Анелия Иванова Стойкова, главен експерт, МОН, 94-4127 от 03.09.2021 г.

Анелия Павлинова Касабова, главен експерт в МОН, 94-3889 от 15.07.2019 г.

Анета Таскова Кирилова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Видин, 94-3729 от 08.07.2019 г.

Ани Илиева Георгиева, старши експер по природни науки и екология в РУО-Враца, 94-5036 от 01.10.2019 г.

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София-регион, 94-4811 от 07.09.2018 г.

Анита Панайотова Илиева, главен експерт в МОН, 94-4411 от 16.09.2020 г.

Антоанета Светлинова Славкова, експерт, програми и проекти (Експерт „Финансово изпълнение“), 94-5673 от 23.12.2020 г.

Антоанета Тодорова Войкова, експерт програми и проекти в МОН от 94-671 от 05.03.2020 г. 

Антон Валентинов Петров, системен администратор, IV степен, МОН в МОН 94-2226 от 27.05.2020 г. 

Асен Иванов Даскалов, началник на отдел на отдел АПФСИО в РУО - Русе, 94-5026 от 05.11.2020 г.

Асен Иванов Даскалов, началник на отдел на отдел АПФСИО в РУО - Русе, 94-5264 от 18.11.2020 г.

Ася Иванова Йотова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-София-регион, 94-2887 от 01.07.2020 г.

Атанас Иванов Томов, главен счетоводител в РУО - Пловдив, 94-3791 от 06.08.2021 г.

Атанас Красимиров Паскалев, старши експерт по ОСО в РУО-София град, 94-5243 от 17.11.2020 г.

Атанас Томов Згуров, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян, 94-4826 от 10.09.2018 г.

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“