А

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » А

AБВГДЕ-ЖЗИКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Аделина Любенова Николова, старши експерт по български език и литература в РУО - Велико Търново, 94-5514 от 19.10.2018 г.

Адриан Панайотов Спасов, старши експерт в МОН, 94-2983 от 11.06.2019 г.

Аксиния Ичева Инджиева, главен експерт в МОН, 94-4553 от 22.08.2018 г.

Александра Александрова Михайлова, съветник на министъра в МОН, 94-5608 от 26.10.2018 г.

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН, 94-3482 от 25.06.2018 г.

Александър Августинов Вачев, младши експерт в МОН, 94-5091 от 20.09.2018 г. 

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти в МОН, 94-642 от 14.02.2019 г.

Анелия Иванова Стойкова, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-3045 от 14.06.2019 г. 

Анелия Павлинова Касабова, главен експерт в МОН, 94-3889 от 15.07.2019 г.

Анета Таскова Кирилова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Видин, 94-3729 от 08.07.2019 г.

Анита Панайотова Илиева, младши експерт в МОН, 94-2638 от 17.05.2019 г.

Антоанета Димитрова Канева, главен счетоводител в РУО-Ямбол, 94-1061 от 18.03.2019 г.

Андон Тодоров Ковачев, младши експерт в МОН, 94-515 от 07.02.2019 г.

Анна Любенова Арсениева-Попова, сътрудник по управление на европейски проекти и програми, МОН 94-560 от 11.02.2019 г. 

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София-регион, 94-4811 от 07.09.2018 г.

Атанас Томов Згуров, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян, 94-4826 от 10.09.2018 г.


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“