А

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » А

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Адалберт Йорданов Миланов, старши експерт в МОН, 94-1178 от 31.03.2021 г.

Аделина Любенова Николова, старши експерт по български език и литература в РУО - Велико Търново, 94-5514 от 19.10.2018 г.

Адриан Панайотов Спасов, старши експерт в МОН, 94-2983 от 11.06.2019 г.

Аксиния Ичева Инджиева, главен експерт в МОН, 94-4553 от 22.08.2018 г.

Ажда Юсуф Хасан, държавен експерт, 94-1937 от 10.05.2021 г.

Александра Александрова Михайлова, съветник на министъра в МОН от 94-5608 от 26.10.2018 г.

Александра Георгиева Димитрова, началник на отдел в МОН от 94-1384 от 29.04.2020 г.

Александра Веселинова Георгиева, специалист по ПМС № 66, 94-26 от 05.01.2021 г.

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН от 94-3482 от 25.06.2018 г.

Александър Августинов Вачев, младши експерт в МОН от 94-5091 от 20.09.2018 г. 

Ален Иванов Асенов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Кюстендил от 94-2705 от 19.06.2020 г.

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти в МОН, 94-642 от 14.02.2019 г.

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти в МОН 94-182 от 20.01.2020 г. 

Ангел Петров Велчев, старши експерт по информационно обслужване в РУО-Пазарджик, 94-2937 от 02.07.2020 г.

Анелия Иванова Стойкова, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-3045 от 14.06.2019 г. 

Анелия Павлинова Касабова, главен експерт в МОН, 94-3889 от 15.07.2019 г.

Анета Таскова Кирилова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Видин, 94-3729 от 08.07.2019 г.

Ани Илиева Георгиева, старши експер по природни науки и екология в РУО-Враца, 94-5036 от 01.10.2019 г.

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София-регион, 94-4811 от 07.09.2018 г.

Анита Панайотова Илиева, главен експерт в МОН, 94-4411 от 16.09.2020 г.

Антоанета Светлинова Славкова, експерт, програми и проекти (Експерт „Финансово изпълнение“), 94-5673 от 23.12.2020 г.

Антоанета Тодорова Войкова, експерт програми и проекти в МОН от 94-671 от 05.03.2020 г. 

Антон Валентинов Петров, системен администратор, IV степен, МОН в МОН 94-2226 от 27.05.2020 г. 

Асен Иванов Даскалов, началник на отдел на отдел АПФСИО в РУО - Русе, 94-5026 от 05.11.2020 г.

Асен Иванов Даскалов, началник на отдел на отдел АПФСИО в РУО - Русе, 94-5264 от 18.11.2020 г.

Ася Иванова Йотова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-София-регион, 94-2887 от 01.07.2020 г.

Атанас Красимиров Паскалев, старши експерт по ОСО в РУО-София град, 94-5243 от 17.11.2020 г.

Атанас Томов Згуров, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян, 94-4826 от 10.09.2018 г.

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“