ФНИ Конкурс НИ

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » ФНИ Конкурс НИ

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фонд „Научни изследвания обявява: „Конкурс за финансиране на научните изследвания - 2017 г.“.

Финансирането на конкурса е в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за  научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез повишаване квалификацията на научните кадри, разпространение на резултатите от изследователската дейност и  поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта е да се насърчи провеждане на качествени  научни изследвания и получаване на високи научни постижения в областта на  биологическите науки, математическите науки и информатиката, медицинските науки, науките за земята, обществените науки, селскостопанските науки, техническите науки, физическите науки, химическите науки, както и хуманитарните науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2017 г. е 16 000 000 лв., от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) са предвидени за първия етап на проектите. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 60 000 лв., а максималната – 120 000 лв.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36  месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“. http://www.fni.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“