Проф. Радослав Радев

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. Радослав Радев


Професор и началник на Клиника по гръдна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Специалист в следните научни направления: видео-асистирана торакална хирургия; плеврални изливи – диагностика и терапевтично поведение; реконструктивна хирургия на млечната жлеза при мамарен карцином; нодозни лезии на щитовидната жлеза.

Участва в над 80 национални и международни конгреса. Има отпечатани над 65 публикации в български и чужди списания. Автор на 4 и съавтор на 3 научни монографии и учебника. Съавтор на учебник по гръдна хирургия; съавтор на 2 изобретения.

Член на Българското хирургично дружество; член на Съюза на учените в България; член на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия. Член на CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net). Член на ESTS (European Society of Thoracic Surgeons). Член на редакционната колегия на сп. Сърце-Бял дроб. Председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз – Варна.

Председател на Общото събрание на Медицинския факултет на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и член на Академичния съвет на МУ – Варна, декан на Медицински факултет, МУ-Варна, 2011-2018 год. Член на Научния съвет по хирургия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“