Университета на Осло

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Университета на Осло

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ ПО НОРВЕЖКИ ЕЗИК, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ за курсове по норвежки език, организирани от Университета на Осло, Кралство Норвегия

Международното лятно училище към Университета на Осло предоставя възможност за изучаване на норвежки език на достатъчно високо ниво, за да може след това обучението да продължи в норвежки университети. След завършването на III ниво курсистите могат да кандидатстват за обучение в норвежки университети.

Международното лятно училище към Университета на Осло предлага пролетни, летни и есенни платени курсове по норвежки език за начинаещи и напреднали.

  • Крайният срок за кандидатстване за пролетните курсове е 15 ноември.
  • Успешно положилите всички изпити от курса получават от 15 до 20 кредита по Европейската система за трансфер на кредити, а изпитът за III ниво е еквивалентен на „Bergenstest".
  • Положеният изпит за III ниво е отлично доказателство за владеене на норвежки език при търсене на работа.
  • Лекарите могат да се явят на медицинския изпит (medisinsk fagprøve) при условие, че са положили успешно устния и писмен изпит за раздел Б на III ниво.
  • В курсовете преподават високо квалифицирани преподаватели, получили най-високи оценки от своите студенти.
  • Курсистите следва да са завършили минимум гимназия (всички изисквания към кандидатите могат да се намерят на адрес: www.uio.no/nora).
  • Курсистите в пролетните и есенните курсове получават студентски карти, даващи право на много намаления.

Подробна информация за курсовете може да бъде намерена на адресите: www.uio.no/nora (за пролетните и есенни курсове) www.uio.no/summerschool (за летните курсове)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“