Архив НАТО

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив НАТО

Архив НАТО

КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

Краен срок за изпращане на проектните предложения до 12.09.2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“