Владимировския държавен университет

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Владимировския държавен университет

Обучение в Русия

ИНФОРМАЦИЯ

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов", Русия има възможност да приеме до 20 български граждани за обучение за сметка на федералния бюджет, както и за обучение за сметка на кандидатите.

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов" е многопрофилен и подготвя в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" по повече от 130 специалности и направления.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за начина на кандидатстване в Центъра по международно образование на университета на следните телефонни номера и електронни адреси:

Тел. 007 4922 47 98 83; 007 4922 47 76 83; факс 007 4922 47-98-83

http://international.vlsu.ru

Email: [email protected] gmail.com

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“