Стипендии за изучаване на гръцки език

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за изучаване на гръцки език

Обява за опускани стипендии от Държавната фондация за стипендии от Министерство на образованието, научните изследвания и религиите на Република Гърция за изучаване на съвременен гръцки език

Държавната фондация за стипендии от Министерство на образованието, научните изследвания и религиите на Република Гърция отпуска 50 стипендии за чужденци от цял свят за участие в курсове за изучаване на съвременен гръцки език и култура.

Курсовете ще се проведат в периода октомври 2017 – май 2018 година в един от  следните университети: Атински, Солунски, Йоанийски и Критски. Отпусканата стипендия включва хранене и настаняване в общежитие към университета, разходи за обучение, безплатна спешна медицинска помощ, месечна стипендия от 150 евро и първоначална сума от  200 евро.

Основните изисквания към кандидатите са:

  • Да не са гръцки граждани, да нямат двойно гражданство, да не са постоянно пребиваващи в страната и да не са потомци на гръцки граждани;
  • Да не са на повече от 40 години към 01/01/2017 г.;
  • Да притежават диплома за висше образование от чужд университет, извън Гърция.
  • Знанията, придобити по време на специфичните курсове ще разширят възможностите на кандидатите за намиране на работа и ще популяризират гръцкия език и култура по света.

Крайният срок за подаване на документи е 6 септември 2017 г. с попълване на  апликационна форма на английски или гръцки език и прилагане на съпътстващите документи на следният електронен адрес: [email protected]. Цялостният пакет от документи на хартиен носител следва да се изпрати до 11 септември 2017 г. до посолството на Република Гърция в София.

Пълна информация за отпусканите стипендии и прилежащите документи могат да бъдат намерени на сайта на Държавната фондация за стипендии: www.iky.bg.

Условията и формуляр за кандидатстване на английски и гръцки език можете да намерите по-долу.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“