Република Словения

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Република Словения

Летни езикови курсове Република Словения

Информация за обучение в летни езикови курсове и по програмата „Средиземноморски идентичности: регионално/интернационалното в Средиземноморието”, организирани от лятното училище към Факултета по хуманитаристика на Приморския университет в гр. Копер, Република Словения

Лятното училище към Факултета по хуманитаристика на Приморския университет в гр. Копер, Словения организира за деветнадесети път платена форма на обучение в летни езикови курсове по словенски език за чуждестранни студенти. Курсовете ще се проведат в периода 9 – 22 юли 2012 г.

Приморският университет предлага също обучение по интердисциплинарната програма „Средиземноморски идентичности: регионално/интернационалното в Средиземноморието”, което ще се проведе на английски език в периода 2 – 13 юли 2012 г.

Повече информация за сроковете за записване и условията на обучение може да бъде намерена на интернет адреса: www.fhs.upr.si.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“