Amity Global Business School в Лондон

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Amity Global Business School в Лондон

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL В ЛОНДОН

Информация относно възможности за отпускане на стипендии  от Amity Global Business School в Лондон

Amity Global Business School в Лондон отпуска по една стипендия за трите образователни степени - BA (Hons) Business Management, MBA Master of Business Administration, MSc Management за български студенти с отлични академични постижения.

Селекцията на кандидатите се осъществява от училището след тяхната предварителна регистрация на неговия сайт. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“