Московския държавен технически университет по гражданска авиация

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Московския държавен технически университет по гражданска авиация

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Информация за възможност за обучение на български граждани в Московския държавен технически университет по гражданска авиация

Московският държавен технически университет по гражданска авиация приема за обучение младежи и девойки, желаещи да свържат живота си с гражданската авиация и да получат интересна и престижна професия.

Университетът е водещо висше училище в Руската Федерация по подготовка на специалисти в областта на експлоатацията на авиационна и космическа техника. Випускниците на университета имат възможност да се реализират не само в сферата на гражданската авиация, но и в други отрасли на промишлеността и транспорта.

Университетът обучава чуждестранни студенти от 1993 година. През изминалия период във висшето училище са се обучавали граждани на 59 страни.

Пълна информация за реда и условията на кандидатстване и обучение може да се намери:

на адрес: [email protected];

на телефони: 7 495 459 0707, 7 495 458 7626 и 7 495 459 0721;

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“