Работен семинар по проекта [email protected]

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Работен семинар по проекта [email protected]

Работен семинар по проекта „[email protected] – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион“

На 12 септември 2017 г. в конферентната зала на Информационния център на Европейския съюз в София, Министерството на образованието и науката, заедно със своите партньори от 11 Дунавски страни, организира втори работен семинар по проекта „[email protected] – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион“, съфинансиран от програмата ИНТЕРРЕГ на Европейския съюз. Семинарът е продължение на първия диалог проведен в Будапеща на 31 август 2017 г. по темата за участие на страните от Дунавския регион в Европейски научни инфраструктури. 
Събитието има за цел да създаде условия за обмен на добри практики при подготовката и изпълнението на Националните пътни карти за научна инфраструктура на страните от региона и да допринесе за подготовката на насоки за управление на националните политики по отношение устойчивото развитие на научната инфраструктура в регионален и европейски план. 
Повече информация за проекта [email protected] може да намерите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“