Висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ, БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Информация за подготвителни, бакалавърски и магистърски програми за обучение на чуждестранни студенти, предлагани от висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия.

Висшето училище за приложни науки в гр. Фулда, Германия предлага подготвителни, бакалавърски и магистърски програми за обучение на чуждестранни студенти. Срокът за подаване на документи е различен за отделните специалности. За повече информация, начините и условията за кандидатстване: www.hs-fulda.de/io

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“