Стипендия Бавария

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендия Бавария

Годишна стипендия на Федерална провинция Бавария

Годишната стипендия на Федерална провинция Бавария се отпуска на завършили студенти от България, Хърватия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария.

Стипендията се предоставя от Университета в Регенсбург и е в размер на 735 евро на месец. Тя може да се използва за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователно-квалификационна степен „доктор“ в държавно висше училище на територията на федералната провинция. Отпуска се за период от една година, с възможност за нейното продължаване до 3 години.

Крайният срок за кандидатстване е 01 декември 2017 г.

Заинтересованите кандидати може да получат допълнителна информация за баварската годишна стипендия на интернет адреса на Университета в Регенсбург на следния линк: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“