КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - втората половина на 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - втората половина на 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - 2012 г.

КОНКУРСИ  за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през втората половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

13.06 – 17.06.2012

Тема: „Global dimensions of democratic citizenship”
Място: гр. Приморско, България
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.04.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Bulgaria2012.pdf

27.06 – 29.06.2012

Тема: „The European Portfolio of Languages”
Място: Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 05.04.2012 г.
Работен език: немски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Germany2012_C.pdf

24.09 – 28.09.2012

Тема: „L’eau: enjeu citoyen, enjeu éducatiff”
Място: Mont-Saint-Aignan, Франция
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 28.05.2012 г.
Работен език: френски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/France2012.pdf

25.09 – 28.09.2012

Тема: „What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community.”
Място: Кипър
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 22.06.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Cyprus%202012.pdf

06.10 – 12.10.2012

Тема: „Building a Europe for and with children: Janusz Korczak’s child-and learner-centred pedagogy”
Място: Полша
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 01.08.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Poland2012.pdf

02.11 – 03.11.2012

Тема: „Motivation and psychological principles of learning”
Място: Белград, Сърбия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски и сръбски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Serbia2012.pdf

07.11 – 09.11.2012

Тема: „Human Rights Education in Schools”
Място: Люцерн, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: немски или английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Switzerland2012_B.pdf

08.11 – 10.11.2012

Тема: „Roma in Austria : Oppression – Persecution – Neglect”
Място: Айзенщад, Австрия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.09.2012 г.
Работен език: немски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Austria2012_B.pdf

12.11 – 14.11.2012

Тема: „From assimilation and isolation to integration. The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups (migrants, Roma, …)"
Място: Словения
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски език
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2012/Slovenia2012.pdf

 

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на работния език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие
  6. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

При необходимост се провежда допълнително и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие по електронна поща от страна на МОМН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“