Международен музикален лагер

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Международен музикален лагер

ОБЯВА

Лятно училище за изящни изкуства „Международен музикален лагер“ отправя покана за участие в Международната младежка културна стипендиантска програма за 2018 г. Една от целите на програмата е да стимулира контактите и разбирателството между младите хора по света чрез използване на музиката като универсален език. Над 150 учители по изящни изкуства и гост преподаватели от Северна Америка ще бъдат ангажирани с провеждането на майсторски класове по теория на музиката. От 1956 г. ученици от над 76 държави са взели участие в тази програма. Международният музикален лагер предоставя две стипендии за ученици от България, като те ще бъдат за първите двама, които изпратят документите си за кандидатстване до 1 май 2018 г.

Всяка стипендия покрива разходите за настаняване, изхранване, обучение и частни уроци за две седмици.

Условия за участие:

 1. На ученици, които вече са взели участие в Международния музикален лагер, няма да бъдат предоставяни стипендии.
 2. Учениците трябва да са между 14 и 18 години включително.
 3. Учениците трябва да са част от големи музикални ансамбли.
 4. На одобрените е абсолютно забранено да употребяват алкохол, цигари и упойващи средства по време на лятното училище.
 5. Учениците трябва да се съобразяват с правилата, установени от Международния музикален лагер.
 6. Учениците трябва сами да поемат разходите си за транспорт.

Дати за провеждане на Международния музикален лагер през 2018 г.

Учениците трябва да изберат програми в две последователни седмици:

 • 24 – 30 юни – музикални групи;
 • 1 – 7 юли – музикални групи, музикален театър;
 • 8 – 14 юли – хор, пиано, китара;
 • 15 – 21 юли – музикални групи, джаз групи, вокален джаз;
 • 22 – 28 юли – музикални групи, оркестър.

Регистрационна форма:

Регистрационната форма за международната програма за младежки културен обмен може да бъде получена от и трябва да бъде подадена на следния адрес:
The International Music camp, 111- 11th Ave. SW, Suite 3, Minot, ND 58701, US
или на ел. поща: [email protected].

Окончателната селекция ще бъде отговорност на местната музикална асоциация във всяка страна.

Цялата кореспонденция трябва да бъде на английски език.

Двама ученици от всяка страна ще бъда приети за участие в лятното училище.

Кандидатурите следва да бъдат подавани до 1 май 2018 г.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с лагера на ел. поща: [email protected]. Лица за контакт: Кристин и Тим Бауман, директори на лагера, телефони: (701) 838-8472, (701)  263-4211, (701) 263-4212.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“