Резултат, преподавател БЕЛ, Фрайбург

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултат, преподавател БЕЛ, Фрайбург

Резултати от конкурса за лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия 

Министерството на образованието и науката проведе заседание за избор на лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия, и одобри кандидатурата на:  

  • гл. ас. д-р Младен Влашки, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

На изслушването на кандидата присъства представител на приемащия университет.

*****************

Избраната кандидатура ще бъде предложена на приемащата страна за одобрение. Решението й е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“