Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Начало » Документация » Регистри » Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Българска академия на науките

Военномедицинска академия

Селскостопанска академия

Медицински институт на МВР

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Националната ветеринарномедицинска служба

Национална кардиологична болница

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Специализирана болница за активно лечение по онкология

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов"

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

МБАЛ "Токуда болница София" АД

Институт за защита на растенията към националната служба за растителна защита

Институт по отбрана към Министерството на отбраната

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“