Съвместен проект между МОН и УНИЦЕФ – България

Начало » Документация » Програми и проекти » UNICEF » Съвместен проект между МОН и УНИЦЕФ – България

5 февруари 2007 г.

Днес в Министерството на образованието и науката беше представен съвместен проект между МОН и УНИЦЕФ – България за причините за отпадането от училище в България.

Проектът включва национално представително изследване на агенция Витоша Рисърч и план за действие и мерки за намаляване на броя на необхванатите и отпадащи ученици в задължителна учебна възраст.

Според изследването основните причини за отпадане на децата от училище са: социално-икономически – лошо качество на живот, ниски доходи, бедност; образователни – затруднения при усвояване на учебния материал; слаб интерес към учебния процес; наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители; етнокултурни специфични проблеми – по-ранно встъпване в брак, страх на родителите да пускат по-големите си деца в училище поради опасността от открадване; образованието като по-ниска ценност и др.

Резултатите от изследването сочат необходимостта от изграждането на единна система за оценка на риска от отпадане, в която да участват всички институции на училищно, местно, регионално и национално ниво; да се разшири обхвата на мерките за превенция; да бъдат предприети мерки за реинтеграция на отпаднали ученици; да бъде привлечена широка обществена подкрепа и да бъдат създадени публично-частни партньорства за осъществяване на ефективно образователни и социални мерки на всеки образователен етап.

„Много е важно училището да излезе от установената практика за учене на една скорост. Когато едно дете не може да се справи с учебния материал, не бива да бъде наказвано, а да му се осигури допълнително обучение”, сподели министър Даниел Вълчев по време на дискусията. Необходимо е в бюджета за 2008 година да се отделят средства за учебници и учебни помагала и за учениците от 5-и до 7-и клас, допълни министър Вълчев.

Г-н Октавиан Бивол, представител на УНИЦЕФ за България, оцени високо сътрудничеството между УНИЦЕФ и МОН. Той изрази убеденост, че дискусиите и препоръките ще бъдат последвани от окончателен списък с мерки, прилагането на които да ограничи отпадането на деца от училище.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“