Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване

Начало » Документация » Програми и проекти » UNICEF » Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ

Търсят да наемат
Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване на сегашното равнище на уменията за живот, утвърдени в ДОИ за учебно съдържание и в училищната практика.

Във връзка с работата по изпълнението на проект “Предотвратяване на отпадането от училище в България” в частта му “Включване на умения за живот в ДОИ и в учебните програми”, изпълняван съвместно между Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ, се търсят услугите на Екип от консултанти/Агенция.

Допълнителна информация за заданието, условията за избор на Консултантите и изисквания към кандидатите може да намерите на
http://www.undp.bg/bg/vacancies.php. и на www.minedu.government.bg (Съвместни проекти).

Моля изпратете мотивационно писмо за участие в конкурса и пълен комплект от документи за кандидатстване на електронен адрес: [email protected] или на пощенски адрес: Хан Крум 25, София 1040, Сграда на ООН, в срок до 13 ноември  2006 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на среща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“