UNFRA

Начало » Документация » Програми и проекти » UNFRA

UNFRA

ПРОЕКТ BUL1R205/BUL1R303 “ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОTO ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”

юни 2004 г. - юни 2008 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители на тема: ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 2007 г.

Краен срок за предаване на конкурсните материали: 15 юли 2007 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители на тема: Добри педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование, 2006 г.

Краен срок за предаване на конкурсните материали: 5 октомври 2006 г.

Повече информация

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ” ЗАПОЧВА В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА

10 юни 2005 г.

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“