UNFRA

Начало » Документация » Програми и проекти » UNFRA

UNFRA

ПРОЕКТ BUL1R205/BUL1R303 “ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОTO ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”

юни 2004 г. - юни 2008 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители на тема: ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 2007 г.

Краен срок за предаване на конкурсните материали: 15 юли 2007 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители на тема: Добри педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование, 2006 г.

Краен срок за предаване на конкурсните материали: 5 октомври 2006 г.

Повече информация

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ” ЗАПОЧВА В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА

10 юни 2005 г.

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“