Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти » Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

октомври 2009 г.

Между България и Австрия съществува дългогодишно успешно сътрудничество в областта на образованието. С изпращането на първия австрийски координатор за сътрудничество в образованието в България през 1992 г. КултурКонтакт Австрия и австрийското Федерално министерство на образованието, изкуството и културата поставят началото на едно трайно българо-австрийско партньорство. В центъра на вниманието от самото начало стои професионалното образование и подпомагането на реформите в средните професионални училища. Разработват се нови учебни планове, обучават се учители за работата им като мултипликатори, изготвят се учебници и помагала, обзавеждат се нови кабинети в пилотните училища. Със създаването на първата учебно-тренировъчна фирма в Национална финансово-стопанска гимназия в София се поставя началото на мрежа от учебно-тренировъчни фирми, която днес обхваща цяла Югоизточна Европа.

Осъществени са проекти в сферата на обучението по икономика и туризъм, училищното развитие, управлението на проекти и немски като чужд език.

През последните години ангажиментът на КултурКонтакт Австрия в България е насочен предимно към темите „Обучение по предприемачество” и „Управление на качеството за училищни инспектори”.

В края на декември 2009 г. КултурКонтакт Австрия приключва своите образователни проекти в България. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“