Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти » Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

октомври 2009 г.

Между България и Австрия съществува дългогодишно успешно сътрудничество в областта на образованието. С изпращането на първия австрийски координатор за сътрудничество в образованието в България през 1992 г. КултурКонтакт Австрия и австрийското Федерално министерство на образованието, изкуството и културата поставят началото на едно трайно българо-австрийско партньорство. В центъра на вниманието от самото начало стои професионалното образование и подпомагането на реформите в средните професионални училища. Разработват се нови учебни планове, обучават се учители за работата им като мултипликатори, изготвят се учебници и помагала, обзавеждат се нови кабинети в пилотните училища. Със създаването на първата учебно-тренировъчна фирма в Национална финансово-стопанска гимназия в София се поставя началото на мрежа от учебно-тренировъчни фирми, която днес обхваща цяла Югоизточна Европа.

Осъществени са проекти в сферата на обучението по икономика и туризъм, училищното развитие, управлението на проекти и немски като чужд език.

През последните години ангажиментът на КултурКонтакт Австрия в България е насочен предимно към темите „Обучение по предприемачество” и „Управление на качеството за училищни инспектори”.

В края на декември 2009 г. КултурКонтакт Австрия приключва своите образователни проекти в България. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“