Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти » Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Финансиран от Ротари Интернешенъл, съфинансиран от КултурКонтакт Австрия

Изпълнен от k.education Бюро за проекти София

Под патронажа на
дирекция „Политика на професионалното образование и продължаващо обучение”,
Министерство на образованието, младежта и науката на България и дирекция „Професионално образование”,
Федерално министерство на образованието, изкуството и културата на Австрия

Българо-австрийският Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „Млад предприемач”, осъществен в периода 2007-2009 г. съвместно от Ротари Интернешенъл, КултурКонтакт Австрия и Инициатива за обучение по предприемачество /IFTE/ Виена под патронажа на образователните министерства на България и Австрия, бе закрит в края на месец октомври 2009 година.

Проектът имаше за цел да подпомогне развитието на обучението по предприемачество и да съдейства за разширяване на мрежата на учебно-тренировъчните фирми в България, като използва опита от предходните българо-австрийски проекти “Икономика и мениджмънт” (1992-2002), ECO NET (2001-2007) и TOUR REG (2004-2007).

Резултатите вече са налице:
Подготвени са 21 учители-методици по предприемачество, които са провели квалификационни семинари за над 100 учители от 41 пилотни училища в цялата страна. Издадени са учебни материали за обучението по предприемачество - учебник по предприемачество в три тома, методическо помагало за учители „Млад предприемач - игри, упражнения, казуси” и „Спестовна книжка за иновации” за ученици. Изграден е Импулсен център за обучение по предприемачество към Национална финансово-стопанска гимназия София, а в 4 професионални гимназии са обзаведени учебно-тренировъчни центрове за работата на учебно-тренировъчните фирми. Това спомогна   този практически ориентиран метод да бъде интегриран успешно в българската образователна система. Благодарение на него хиляди български младежи се развиха като добри професионалисти с предприемаческо мислене и практически умения, които успешно се реализират в Обединена Европа. През учебната 2008/09 година функционират 252 учебно-тренировъчни фирми в 62 училища (основно професионални гимназии) от 46 населени места в страната.

Резултатите от проекта, които са плод на тясното сътрудничество между просветните министерства на България и Австрия, Ротари Интернешънъл и КултурКонтакт Австрия, бяха представени пред аудитория на 26 октомври 2009 г. от 10:30 в Национална финансово-стопанска гимназия София (ул.”Розова долина„ №1).

С този проект КултурКонтакт Австрия приключва своето 17-годишно сътрудничество с България в сферата на професионалното образование. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“