Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвместни проекти » Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Финансиран от Ротари Интернешенъл, съфинансиран от КултурКонтакт Австрия

Изпълнен от k.education Бюро за проекти София

Под патронажа на
дирекция „Политика на професионалното образование и продължаващо обучение”,
Министерство на образованието, младежта и науката на България и дирекция „Професионално образование”,
Федерално министерство на образованието, изкуството и културата на Австрия

Българо-австрийският Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „Млад предприемач”, осъществен в периода 2007-2009 г. съвместно от Ротари Интернешенъл, КултурКонтакт Австрия и Инициатива за обучение по предприемачество /IFTE/ Виена под патронажа на образователните министерства на България и Австрия, бе закрит в края на месец октомври 2009 година.

Проектът имаше за цел да подпомогне развитието на обучението по предприемачество и да съдейства за разширяване на мрежата на учебно-тренировъчните фирми в България, като използва опита от предходните българо-австрийски проекти “Икономика и мениджмънт” (1992-2002), ECO NET (2001-2007) и TOUR REG (2004-2007).

Резултатите вече са налице:
Подготвени са 21 учители-методици по предприемачество, които са провели квалификационни семинари за над 100 учители от 41 пилотни училища в цялата страна. Издадени са учебни материали за обучението по предприемачество - учебник по предприемачество в три тома, методическо помагало за учители „Млад предприемач - игри, упражнения, казуси” и „Спестовна книжка за иновации” за ученици. Изграден е Импулсен център за обучение по предприемачество към Национална финансово-стопанска гимназия София, а в 4 професионални гимназии са обзаведени учебно-тренировъчни центрове за работата на учебно-тренировъчните фирми. Това спомогна   този практически ориентиран метод да бъде интегриран успешно в българската образователна система. Благодарение на него хиляди български младежи се развиха като добри професионалисти с предприемаческо мислене и практически умения, които успешно се реализират в Обединена Европа. През учебната 2008/09 година функционират 252 учебно-тренировъчни фирми в 62 училища (основно професионални гимназии) от 46 населени места в страната.

Резултатите от проекта, които са плод на тясното сътрудничество между просветните министерства на България и Австрия, Ротари Интернешънъл и КултурКонтакт Австрия, бяха представени пред аудитория на 26 октомври 2009 г. от 10:30 в Национална финансово-стопанска гимназия София (ул.”Розова долина„ №1).

С този проект КултурКонтакт Австрия приключва своето 17-годишно сътрудничество с България в сферата на професионалното образование. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“