Военномедицинска академия

Начало » Документация » Регистри » Военномедицинска академия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Военномедицинска академия - София

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Нефрология
Акредитация валидна до:
04.04.2025 г.
Оценка:
 9,09

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдова хирургия
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,13

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,01

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Онкология
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,26

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Акредитация валидна до: 17.03.2022 г.
Оценка: 9,15

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Акредитация валидна до: 17.03.2021 г.
Оценка: 8,99

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 17.03.2021 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Акредитация валидна до: 25.02.2021 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Акредитация валидна до: 11.02.2021 г.
Оценка: 8,49

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: не дава акредитация
Оценка: 4,85

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Акредитация валидна до: 21.01.2021 г.
Оценка: 8,42

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Авиационна медицина
Акредитация валидна до: 21.01.2021 г.
Оценка: 8,47

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,76

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Радиобиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хематология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,77

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 03.09.2020 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,37

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Организация и тактика на медицинската служба
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Военна токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,57

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Урология
Акредитация валидна до: 21.05.2021 г.
Оценка: 9,09

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гинекология
Акредитация валидна до: 21.05.2020 г.
Оценка: 8,63

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“