Медицински институт на МВР

Начало » Документация » Регистри » Медицински институт на МВР

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Медицински институт на МВР

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Нефрология
Акредитация валидна до: 11.06.2026 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 11.06.2026 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 05.12.2025 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Гастроентерология
Акредитация валидна до: 
21.06.2024 г.
Оценка: 
9,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Ендокринология и болести на обмяната
Акредитация валидна до:
21.06.2024 г.
Оценка:
9,15

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до: 09.06.2021 г.
Оценка: 8,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,45

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Акредитация валидна до: 09.06.2021 г.
Оценка: 8,42Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 07.06.2018 г.
Оценка: 9,56

Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,03

Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до: 15.11.2017 г.
Оценка: 8,60

Докторска програма: Нефрология
Акредитация валидна до: 08.11.2017 г.
Оценка: 8,25

Докторска програма
Акредитация валидна до: 08.11.2017 г.
Оценка: 8,35

Докторска програма: Вътрешни болести
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,60

Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,15

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“