Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Начало » Документация » Регистри » Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

 

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 
към Българската агенция по безопасност на храните - гр. София

 

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Ветеринарно-санитарна експертиза
Акредитация валидна до: 
10.12.2025 г.
Оценка: 
8,66
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните
Акредитация валидна до: 
10.12.2025 г.
Оценка: 
8,89
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 04.03.2026 г.
Оценка: 8,51
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до: 04.03.2026 г.
Оценка: 8,70
(актуализирано 25.06.2021 г.)

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“