Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Начало » Документация » Регистри » Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР"
В НАЦИОНАЛНИЯ ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ 
КЪМ БЪЛГАСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - гр. София

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,47

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,64

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Ветеринарно-санитарна експертиза
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,78

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“