Национална кардиологична болница

Начало » Документация » Регистри » Национална кардиологична болница

Програмна акредитация: ОНС „доктор“

Институт: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ 

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: 
Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до: 
24.10.2024 г.
Оценка: 
8,70

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: 
Кардиохирургия
Акредитация валидна до: 
24.10.2024 г.
Оценка: 
8,61

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Ангиология
Акредитация валидна до: 
21.11.2024 г.
Оценка: 
8,70

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Съдова хирургия
Акредитация валидна до:
21.11.2024 г.
Оценка:
8,71

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Детска кардиология
Акредитация валидна до: 07.03.2025 г.
Оценка: 9,11

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 07.03.2025 г.
Оценка: 9,15

 


Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: 29.03.2018 г.
Оценка: 9,55

Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология
Акредитация валидна до: 19.07.2018 г.
Оценка: 9,11

Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 19.07.2017 г.
Оценка: 8,72

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“