Национален център по заразни и паразитни болести

Начало » Документация » Регистри » Национален център по заразни и паразитни болести

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален център по заразни и паразитни болести 

Професионално направление:  7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт  
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Акредитация валидна до: 22.04.2027 г.
Оценка: 9,31 
(актуализирано 24.06.2021 г.)

Професионално направление:  7.1 Медицина  
Докторска програма: Епидемиология
Акредитация валидна до: 22.04.2027 г.
Оценка: 9,27 
(актуализирано 24.06.2021 г.)

Професионално направление:  4.3 Биологически науки
Докторска програмаМикробиология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление:  4.3 Биологически науки
Докторска програма
Вирусология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление:  4.3 Биологически науки
Докторска програма
 Паразитология и хелминтология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,15

Професионално направление:  4.3 Биологически науки
Докторска програма
Имунология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,37

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“