Национален център по радиобиология и радиационна защита

Начало » Документация » Регистри » Национален център по радиобиология и радиационна защита

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицинска радиологична физика 
Акредитация валидна до: 27.02.2026 г.
Оценка: 9,22
(актуализирано 04.06.2020 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Радиобиология
Акредитация валидна до: 05.11.2024 г.
Оценка: 9,43

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма
: Радиационна хигиена
Акредитация валидна до: 21.12.2023 г.
Оценка: 9,15

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“