Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

Начало » Документация » Регистри » Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Онкология
Акредитация валидна до: 25.07.2025 г.
Оценка: 9,14

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“