Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Начало » Документация » Регистри » Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв (акт. 04.06.2020 г.)
Акредитация валидна до: 27.02.2026 г.
Оценка: 9,22

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“