Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Начало » Документация » Регистри » Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв 
Акредитация валидна до: 27.02.2026 г.
Оценка: 9,22
(актуализирано 04.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“