УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Начало » Документация » Регистри » УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Гръдна хирургия
Акредитация валидна до
24.09.2026 г.
Оценка: 
9,01
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до16.07.2026 г.
Оценка: 
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Неврохирургия
Акредитация валидна до16.07.2025 г.
Оценка: 
8,95

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Токсикология
Акредитация валидна до
30.04.2026 г.
Оценка: 
9,17

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Кардиология
Акредитация валидна до
30.04.2026 г.
Оценка: 
9,05

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Вътрешни болести
Акредитация валидна до
30.04.2025 г.
Оценка: 
8,68

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,14

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,21

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Образна диагностика
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,19

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Урология
Акредитация валидна до
09.04.2025 г.
Оценка: 
8,71

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Обща хирургия
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Детска хирургия
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Спешна медицина
Акредитация валидна до: 19.10.2022 г.
Оценка: 8,96

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“