УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”

Начало » Документация » Регистри » УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Токсикология
Акредитация валидна до
30.04.2026 г.
Оценка: 
9,17

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Кардиология
Акредитация валидна до
30.04.2026 г.
Оценка: 
9,05

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Вътрешни болести
Акредитация валидна до
30.04.2025 г.
Оценка: 
8,68

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,14

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,21

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Образна диагностика
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,19

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Урология
Акредитация валидна до
09.04.2025 г.
Оценка: 
8,71

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Обща хирургия
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
 Детска хирургия
Акредитация валидна до
09.04.2026 г.
Оценка: 
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Спешна медицина
Акредитация валидна до: 19.10.2022 г.
Оценка: 8,96

 

Докторска програмаМедицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до17.11.2017 г.
Оценка: 9,22

Докторска програмаНеврохирургия
Акредитация валидна до12.01.2018 г.
Оценка: 9,57

Докторска програма Анестезиология и реаниматология
Акредитация валидна до27.06.2018 г.
Оценка: 9,52

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“