Институт по растителна защита - НСРЗ

Начало » Документация » Регистри » Институт по растителна защита - НСРЗ

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В ИНСТИТУТ ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Докторска програмаРастителна защита
Акредитация валидна до13.10.2015 г.
Оценка: много добра

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“