Институт по отбрана към Министерство на отбраната

Начало » Документация » Регистри » Институт по отбрана към Министерство на отбраната

Програмна акредитация на ОНС „доктор”

Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" към Министерството на отбраната

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна  техника
Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
Акредитация валидна до: 30.11.2023 г.
Оценка: 8,54 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна  техника
Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
Акредитация валидна до: 30.11.2024 г.
Оценка: 9,14 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна  техника
Докторска програма: Радиолокация и радионавигация
Акредитация валидна до: 30.11.2023 г.
Оценка: 8,86 

Професионално направление: 5.10 Химични технологии 
Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната
Акредитация валидна до: 16.11.2023 г.
Оценка: 8,76

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация 
Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати
Акредитация валидна до: 14.12.2023 г.
Оценка: 8,34 

Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програмаАвтоматизирани системи за обработка на информация и управление
Акредитация валидна до: 14.12.2024 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство 
Докторска програмаДинамика, балистика и управление полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 23.11.2024 г.
Оценка: 9,49 

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство
Докторска програмаОптични лазерни уреди и методи 
Акредитация валидна до: 23.11.2024 г.
Оценка: 9,36 

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство
Докторска програма: Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура
Акредитация валидна до: 23.11.2023 г.
Оценка: 8,69 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“