Националната стипендиантска програма на Словашката република за 2013-2014 година

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Националната стипендиантска програма на Словашката република за 2013-2014 година

Национална стипендиантска програма на Словашката република

ИНФОРМАЦИЯ за участие в Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2013-2014 година

През 2005 г. правителството на Словашката република е утвърдило създаването на Национална стипендиантска програма (НСП) за поддържане на мобилността на студентите, докторантите, университетските преподаватели, научните работници и работещите в областта на изкуствата. НСП се финансира от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словакия.

И през летния семестър на академичната 2013-2014 г. Националната стипендиантска програма ще предостави възможности за обучение и специализация в словашки висши училища и научни организации чрез обмен на студенти, университетски преподаватели и изследователи в областта на науката и изкуствата. 

Подробна информация за възможни програми за участие, необходими документи и срокове, може да бъде намерена на интернет-страницата www.scholarships.sk.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“