CEEPUS

Начало » Документация » Програми и проекти » CEEPUS

CEEPUS

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (CEEPUS III)

http://www.ceepus.info

Нови условия за кандидатстване по програма CEEPUS за свободно движещи се (freemovers), считано от академичната 2012/2013 година

Документи за кандидатстване:

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“