Национални програми 2007

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2007

Национални програми за 2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

За допълнителна информация: Марияна Ламбова, дирекция „Финанси”, телефон: 02/9217 410, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

За допълнителна информация:
Димитър Маргаритов, телефон: 02/9217 544, e-mail: [email protected]
Павлинка Ламбова телефон/факс: 02/9217 660, e-mail: [email protected],
дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Модул „Ритуализация на училищния живот”

Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”

За допълнителна информация:
Асен Петров, телефон: 02/9217 435, e-mail: [email protected]
Геновева Черкезова, телефон: 02/ 9217 563, e-mail: [email protected],
дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“