КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - първата половина на 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - първата половина на 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI - 2012 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през първата половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

12.04.2012 – 16.04.2012

Тема: „A Democratic Europe – Past, Present and Future”
Място: Рейкявик, Исландия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 30.01.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: директори; учители; преподаватели,които подготвят учители.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/4_ICE_APR/EW_ICE_EN.asp#TopOfPage

09.05.2012 – 11.05.2012

Тема: „Histoire sociale et politique de la peur et de ses exploitations”
Място: Лозана, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 05.03.2012 г.
Работен език: френски
Целева група: учители по история; учители по гражданско образование; учители по хуманитарни предмети; начални учители
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/5_CH_MAI/EW_CH_EN.asp#TopOfPage

23.04.2012 – 27.04.2012

Тема: „Being a teacher in 2032: Changing Roles and Competences”
Място: Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.02.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: учители по всички учебни предмети
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Seminars2012/CoE2012_0423-0427_BAD%20WILDBAD_EN.pdf

10.05.2012 – 12.05.2012

Тема: „Roma and Human Rights: cultural and linguistic aspects in society”
Място: Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 15.03.2012 г.
Работен език: английски/немски/ромски (с осигурен превод)
Целева група: учители по всички учебни предмети; обучители; директори.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/6_A_MAI/EW_A_EN.asp#TopOfPage

04.06– 08.06.2012 и 26.11 – 30.11.2012

Тема: „Evaluation of transversal attitudes, skills and knowledge”
Място: Естония и Норвегия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 15.03.2012 г.
Работен език: английски
Целева група: учители по всички учебни предмети; обучители.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/Workshops/EW2012/7_EST_JUN/EW_EST_EN.asp#TopOfPage

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на работния език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие
  6. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа, който може да бъде изтеглен тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

При необходимост се провежда допълнително и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие по електронна поща от страна на МОМН. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“