Конкурс за номиниране на български участници по програма „Песталоци“ - февруари 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Конкурс за номиниране на български участници по програма „Песталоци“ - февруари 2012 г.

Конкурс за номиниране на български участници по програма „Песталоци“

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2012 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

27.02.2012 – 02.03.2012

Тема: „Мултилингвизъм и социална кохезия: как изучаването на езици може да  подготви децата за гражданство в 21 век”

Място: Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 04.01.2012 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 10.01.2012 г. /зала на 7 ет. в МОМН/
Работен език: английски
Целева група: учители по чужди езици в начален етап, гимназиална степен или във висшето образование. 

Повече информация относно целите, програмата на самото обучение и изискванията към кандидатите можете да получите на следния линк:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/activities/Workshops/EW2012/3_GB_FEB-MAR/EW_GB_EN.asp#TopOfPage

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция МЕС.

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие;
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на английски език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие

Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглен тук:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

За допълнителна информация – [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“