Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА АРХЕОЛОГИЯТА И БИОАРХЕОЛОГИЯТА

Условия и детайли по участието в конкурса

Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.

Материалите за кандидатсване могат да се намерят и на уебсайта на Американския научен център в София: www.arcsofia.org, както и на уебсайта на Фийлд музея в Чикаго http://fieldmuseum.org/explore/AAOB.

При поискване д-р Емил Нанков ([email protected]) и г-жа Диляна Иванова ([email protected]) също ще предоставят документи за кандидатстване.

Въпроси относно изискванията и формулярите могат да бъдат изпратени на английски до [email protected] или [email protected].

Запитвания на български език могат да се отнесат до г-жа Диляна Иванова - [email protected] и д-р Емил Нанков - [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“