СТИПЕНДИИ на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени - учени

Начало » Документация » Програми и проекти » UNESCO » Архив на конкурси към ЮНЕСКО » СТИПЕНДИИ на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени - учени

Стипендии на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени - учени

Стипендиите тази година се осъществяват в партньорство между ЛОРЕАЛ България и Националната комисия за ЮНЕСКО в България. Съвместният проект на ЛОРЕАЛ и ЮНЕСКО отново е подкрепен от  техния трети партньор за България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 15 юни тази година всички жени докторанти на възраст до 35 години, работещи в областта на естествените науки, могат да кандидатстват в програмата. Стипендии от 5000 евро ще бъдат отпуснати за провеждане на научни изследвания в собствената им страна – България, и за да бъдат насърчени да продължат по-нататъшното развитие на тяхната научна кариера.

Националната програма предоставя стипендии на млади българки, посветили се на науката, по линия на известния в света проект „За жените в науката”, създаден с цел да поощрява млади жени учени към по-нататъшно професионално научно развитие.

Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Анастас Герджиков и членове, експерти в областта на науката.

Срокът за подаване на документите в Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО се удължава до 1 ноември 2011 г.

За допълнителна информация: [email protected]; [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“