АРХИВ

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” » АРХИВ

Архив на EEA Grants

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 набира външни оценители

Краен срок за кандидатстване: 11 октомври 2013 г., 17:30 ч.
Application deadline - October 11, 2013, 17:30

Окончателни резултати

по обявена покана за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Грижа за младежи в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

I. Проектни предложения одобрени за финансиране:

  1. BG06-101 “Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора” с кандидат Община Стара Загора.
  2. BG06-102 „Младежки център Добрич – вашето утре” с кандидат Община Добрич – град.
  3. BG06-103 “Изграждане на младежки център в град Пловдив” с кандидат Община Пловдив.
  4. BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца” с кандидат Община Враца.
  5. BG06-109 „Център за младежко обучение и включване Ичера“ с кандидат Община Сливен.

II. Поради изчерпване на финансовия ресурс по Компонента следните проектни предложения не могат да бъдат финансирани:

  1. BG06-104 „Младежки център - Ямбол” с кандидат Община Ямбол.
  2. BG06-108 „Изграждане на младежки център в община Благоевград” с кандидат Община Благоевград.

Програма „Деца и младежи в риск” Компонент 2 – Грижа за деца в риск

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 14:00 ч., 4 октомври 2013 г.  

Children and Youth at Risk Component 2 – Care for Children at Risk
The final date for receiving the project proposals is 14:00, October 4, 2013

Програма „Деца и младежи в риск”. Компонент 1 – Грижа за младежи в риск

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч., 30 април 2013 г.
The final date for receiving the project proposals is 17:30, April 30, 2013.

ОТГОВОРИ НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ по Компонент 1: Грижа за младежи в риск на Програма "Деца и младежи в риск", финансирана чрез ФМ на ЕИП 2009-2014  http://sf.mon.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в 15 дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление - 16 април 2013 г.
The application form should be submitted within 15 days from the date of publication of this announcement on the website of the Ministry of education, youth and science - April 16, 2013

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG0057 “РАЗВИТИЕ НA УСТОЙЧИВИ СХЕМИ ЗА МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ СТИПЕНДИИ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)”

30 април 2012 г.

ПОДПИСВАНЕ НА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ С ОДОБРЕНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ТРЕТАТА ПОКАНА ПО ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП

24 февруари 2012 г.

Повече информация

ТРЕТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Срок: до 24 октомври 2011 г.

Повече информация


THIRD CALL FOR PROPOSALS 2010/2011 ACADEMIC YEAR

Deadlines: 24 October 2011

More information

ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Срок: до 15 април 2010 г.

Повече информация


SECOND CALL FOR PROPOSALS 2010/2011 ACADEMIC YEAR

Deadlines: 15.04.2010

More information

ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Срок: до 1 ноември 2009 г.

Повече информация
 

FIRST CALL FOR PROPOSALS 2009/2010 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER

Deadlines: 01.11.2009

More information

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“