Международен симпозиум за безопасността и качеството на храните

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Международен симпозиум за безопасността и качеството на храните

Международен симпозиум за безопасността и качеството на храните ще се проведе във Виена през ноември

На 11-13 ноември 2014 г. във Виена ще се проведе Международен симпозиум, посветен на темата за безопасността и качеството на храните.

Темите, които ще бъдат засегнати на симпозиума, ще бъдат:

  • Аналитични технологии за доказване на хранителната автентичност, за проследяване и контрол на замърсителите
  • Облъчването на храни – нови технологични подходи и приложения за намаляване на хранителните отпадъци и загубите на храна, както и за подобряване на сигурност и безопасността на храните
  • Изменението на климата и други екологични фактори, имащи въздействие върху безопасността и качеството на храните
  • Статистически методи и модели в анализирането на храните
  • Заплахи за целостта на веригата за доставка на храни и потенциални техники за контрол
  • Международни стандарти и правила за защита на потребителите и международната търговия

Срещата ще се проведе на английски език. Могат да присъстват както учени, така и хора, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Желаещите да вземат участие в симпозиума трябва предварително да се регистрират на адрес:
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46092/Food-Safety-and-Quality
след което да попълнят формуляри за кандидатстване А и (ако е приложим) формуляр B, както и формуляр C, и да ги изпратят на Министерството на образованието и науката, което от своя страна ще ги препрати до Международната агенция за атомна енергия.

Моля изпращайте попълнените формуляри на следната електронна поща: [email protected] преди 12 май 2014 г. Всички разходи са за сметка на изпращащата организация.

В случай, че имате желание да представите на събитието Ваши статии или постери, можете да изпратите тяхно кратко описание (до 500 думи) на официалния сайт на Международната агенция за атомна енергия между 1 април и 12 май 2014 г.  Описанията ще бъдат разглеждани след получаването на формуляри за кандидатстване A, B и (ако е приложим) формуляр C, попълнени от Вас и изпратени от Министерството на образованието и науката.

Повече информация ще намерите на официалната страница на събитието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“