ДОИ за придобиване на квалификации по професии

Начало » Професионално образование » Държавни образователни изисквания (ДОИ) » ДОИ за придобиване на квалификации по професии

ДОИ за придобиване на квалификации по професии

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“