Европейско изложение за висше образование, 8-9.11.2014 г.Джакарта, Индонезия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Европейско изложение за висше образование, 8-9.11.2014 г.Джакарта, Индонезия

ЕВРОПЕЙСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ, 8 И 9 НОЕМВРИ 2014 г.

На 8 и 9 ноември 2014 г. в Джакарта, Индонезия, ще се проведе за шеста поредна година Европейско изложение за висше образование. Събитието се организира от делегацията на Европейския съюз заедно със страните-членки на ЕС. При заявен интерес от страна на българските висши училища те могат да изпратят рекламни материали до посолството на България в Джакарта, което да се включи в изложението от тяхно име.

Крайният срок за регистрация на участниците в изложението е 31 юли 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“