Следдипломна квалификация в Атинския университет, 30 май 2014

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Следдипломна квалификация в Атинския университет, 30 май 2014

АТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА „ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ НАУКИ” ЗА 2014/2015 Г.

Факултетът по политически науки и публична администрация на Атинския университет, Република Гърция, информира за възможности за следдипломна квалификация на български студенти през академичната 2014/2015 година по програмата „Югоизточноевропейски науки”. Обучението е с продължителност една година и ще се провежда на английски език.

Крайният срок за заявка за участие е 30 май 2014 г.

Повече информация и формуляр за участие в обучението може да се намери на страницата www.see.pspa.uoa.gr и www.pspa.uoa.gr.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“