Архив на ОП и ПП за периода 2008-2013 г.

Начало » Профил на купувача » Архив на ОП и ПП за периода 2008-2013 г.

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2013 г.

СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ с изтекъл срок на валидност през 2013 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2012 г.

СПИСЪК НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ с изтекъл срок на валидност през 2012 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,  ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2011 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2010 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2009 г.

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕЗ 2008 г.

ЗАЯВКА за предоставяне на училищни автобуси

ЗАЯВКА за предоставяне на училищни автобуси за извозване на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение

Заявките следва да бъдат подадени в срок до 28.03.2014 г. сканирани по електронен път на имейл – [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“