Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ за семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество

В периода 2-4 май 2012 г. в Дъблин, Ирландия ще се проведе двудневен семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество. Семинарът е насочен към професионалисти, участващи в първоначалната подготовка на учителите. Целевата група, към която е насочен семинарът е:

  • Ръководители на факултети във висшите училища;
  • Експерти по изготвяне на учебни програми и учебно съдържание;
  • Преподаватели във висши училища, които са учители по образование;
  • Предприемачи и учители, които показват добри практики в обучението по предприемачество.

Координатор на семинара е Европейската комисия, Дирекция "Предприятия и промишленост" и "Образование и култура“, като се осъществява и с подкрепата на GHK Consulting.

Повече информация може да намерите на: http://www.ghkint.com/Events/EntrepreneurshipEducationEventMay2012.aspx

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“