Международна конференция по механика в Кайро, 2012 г.

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Международна конференция по механика в Кайро, 2012 г.

Международна конференция по механика в Кайро, 29-31 май 2012 г.

Военният технически колеж в Кайро организира 15-а Международна конференция по приложна механика и машиностроене, която ще се проведе в периода 29-31 май 2012 г. в Кайро и се финансира от Министерството на отбраната на Египет.

В програмата на конференцията ще бъдат включени лекции, семинари, демонстрации, както и изложение, посветени на представянето на най-новите постижения в приложната механика и машиностроене. По-точните теми за обсъждане са: Роботика, автоматика и контрол; Динамика и вибрации; Материалознание; Механика на твърдото тяло; Балистика и др.

Поканени са да участват водещи учени, преподаватели и научноизследователски колективи, както и талантливи студенти.

Таксата за участие в конференцията от 350 щ. долара, както и всички останали разходи са за сметка на участниците.

По-подробна информация за конференцията може да бъде намерена на:
http://www.mtc.edu.eg/calls_for_papers/Mech.doc

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“