XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

ИНФОРМАЦИЯ относно провеждането на XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

Центърът за студентски олимпиади в Ислямска Република Иран организира 16-та студентска олимпиада по 16 специалности, която ще се проведе в периода 12-15 юли 2011 година.

Студентите, проявяващи интерес, обучаващи сe в специалности от професионалните направления „Химически науки” и „Математика” във висшите училища в Република България, могат да участват в олимпиадата в екип от максимум петима души, придружавани от един или двама преподаватели. Разходите по престоя и обслужването в Иран са за сметка на Организацията за оценяване, а разходите за двупосочния билет – за сметка на участниците.

Формулярът за попълване на личните данни на участниците, брошурата, примерните въпроси по химия и математика, както и условията за участие на заинтересованите, могат да бъдат открити на английски език на адрес: http://olympiad.sanjesh.org/en/.

Студентите, желаещи да участват в олимпиадата, могат да отправят своите въпроси на следния e-mail: [email protected]
 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“