Изложение за висше образование в Европа /EHEF/, 2010 г. в Джакарта, Индонезия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Изложение за висше образование в Европа /EHEF/, 2010 г. в Джакарта, Индонезия

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА /EHEF/

През м. октомври 2010 г. в Джакарта, Индонезия ще се проведе Изложение за висше образование в Европа /EHEF/.

Целта на EHEF е да се рекламират възможностите, които предоставят страните - членки на Европейския съюз за получаване на висше образование и стипендии, включително и по програма Еразмус Мундус. Форумът би могъл да се използва и за установяване на партньорства между висши училища от ЕС и Индонезия.

Подготовката и провеждането на EHEF 2010 ще се поеме изцяло от образователните центрове на страните - членки на ЕС в Индонезия. Бюджетът за EHEF ще се различава от този за изданието през 2008 г. Според изготвения бюджет EHEF 2010, страните - членки на ЕС следва да заплатят 750 евро за покриване разходите по наемите на площите за павилиони, тяхното строителство и рекламни дейности. Участващите европейски университети ще заплащат по 1 500 евро, от които се изключват разходите за път и хотел на участниците.

За повече информация: Посолството на Р България в Джакарта, Индонезия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“